En gång i tiden...

Resan för många bolivianer i Sverige börjar på 70-talet. Latinamerika kantades då av diktaturer och sociala förföljelser. Många latinamerikaner såsom bolivianer var tvungna att söka politisk asyl i olika länder, vilka Sverige var en av dem.

De bolivianer som anlände Sverige under 70-talet hamnade på olika flyktingförläggningar för att sedan flytta till olika städer i landet för att starta ett nytt liv i Sverige. Det blev viktigt under denna tid att finna tillhörighet i en gemenskap och en trygghet genom språket, många sökte därför möjligheterna att kunna organisera sig för att på detta sätt kunna träffas. 

Grundandet av Bolivianska Riksförbundet i Sverige

Bolivianerna började runtom i landet att organisera sig i föreningar för att kunna umgås och träffas. Idén om att organisera sig på nationell växer fram och den 29 september 1989 föds organisationen för bolivianska föreningar i Sverige som förkortas på spanska FedBol med bas i Eskilstuna. Idag bär vi namnet Bolivianska Riksförbundet.

Syftet med den gemensamma enheten är stärka sammanhållningen mellan bolivianer runt om i Sverige och vara en självständig, demokratisk och ideell organisation.  

Vi får nu möjligheten att mötas och man ordnar sammankomster som från en början blir en mötesplats för att diskutera det politiska läget i Bolivia men som senare växer fram till istället vilja bevara, främja, utveckla och sprida den bolivianska kulturen i Sverige och att inte

 

Idag består Bolivianska Riksförbundet av ett 20-tal föreningar som har en anknytning till Bolivia. Riksförbundet representera inte politiska partier, statliga institutioner och religiösa sammanslutningar utan finns till för att koordinera kulturella aktiviteter på en nationell nivå.

Riksförbundet arbetar också med att stärka sammanhållningen mellan medlemsföreningarna runt om i Sverige och stötta dem i deras föreningsarbete med att sprida vårt Bolivianska kulturarv.