Styrelsen informerar

Gällande årsmötet kommer det att hänskjutas till oktober. Årsmötet som skulle hållas i augusti har avbokats. Styrelsen kommer att ha ett nytt styrelsemötet i början av september för att sätta [...]